Archiwum | Marzec, 2013

Ramowanie zabójstwa Marka Rosiaka

10 Mar

Kolejna konferencja na UKSW. Tym razem o manipulacji w mediach. Wziąłem na warsztat klasyczne media informacyjne i przygotowałem referat o ramowaniu zabójstwa Marka Rosiaka:

Analizowałem artykuły z Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, Naszego Dziennika i Rzeczpospolitej. Eksperymentuję trochę w poszukiwaniu właściwej metodologii. Badanie zacząłem od poszukiwania struktury narracyjnej w tytułach i lidach. Zgodnie ze wszystkimi podręcznikami dziennikarstwa lid powinien dostarczać wystarczającej informacji dla zrozumienia zdarzenia. Ta strefa artykułu jest zatem kluczowa i podlega najbardziej przemyślanym zabiegom selekcji, amplifikacji i strukturyzacji.

drugi plan

Już na pierwszy rzut oka widać tu dwa plany. Pierwszy plan łatwo opisać zgodnie z trójkątem Karpmana: prześladowcą jest Ryszard C., ofiarą pracownicy biura PiS w łodzi, wybawcami strażnicy miejscy. Tu obrazy w gazetach są w miarę spójne poza kwestią motywacji napastnika.

Drugi plan też jest zgodny z trójkątem, tyle że prześladowcy, ofiary i wybawcy są „werbalni” i metaforyczno-symboliczni. Zaburzeniem równowagi jest agresja werbalna, a wybawca oczywiście ją przywraca. Gra na tym poziomie toczy się o przypisanie odpowiedzialności moralnej i skonstruowanie metaforyczno-metonimicznych związków z realnym napastnikiem i realną ofiarą. Najciekawsze wyniki widać na załączonych obrazkach.

werbalni

Na drugim etapie zakodowałem teksty tymi kategoriami. Następnie użyłem funkcji „word count”  w TAMSie i przeliczyłem jaki procent słów w całym artykule jest poświęcony na użycie danego kodu. Tutaj pojawia się grubsza zagwozdka: czy zliczać procenty do danej kategorii do której należy kod, czy do słów w całym artykule. Uznałem, że najlepiej proces selekcji i amplifikacji obrazuje odniesienie do całości artykułu.

napastnik

W warstwie formalnej prezentacji kontynuuję intertekstualne zabawy ze skeumorfizmem.  W skrócie skeumorfizm to zapożyczenia elementów dizajnu z innych obiektów, dla których elementy te były typowe czy funkcjonalne. Prezentację o facebooku w kampanii prezydenckiej zrobiłem na bazie kolorów, krojów pisma i kształtów  facebooka. W tej z kolei używam tła w postaci starego pożółkłego papieru, czcionki z maszyny do pisania łucznik. Nie mam dobrego pomysłu na „skeumorfizację” wykresów więc użyłem gotowy wzorzec keynote’a. Ale może uda mi się wykombinować coś lepszego na podstawie wykresów Minarda i Playfaira.

P.S. Słoń jest stąd.

Reklamy